Skontaktuj się z nami

phone.png+ 48 505 796 863

Agregaty Wody Lodowej

Agregaty Wody Lodowej to urządzenia służące do odprowadzania ciepła z cieczy (wody lub glikolu). Znajdują szerokie zastosowanie
w klimatyzacji, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Dostarczają powietrze lub ciecz o odpowiednio niskiej temperaturze, w celu utrzymania wymaganych warunków i temperatury.

Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego daje możliwość skonfigurowania agregatu dla indywidualnych rozwiązań.

Agregaty mogą być dodatkowo wyposażane w pompę obiegową oraz zasobnik wody lodowej.

Agregaty Wody Lodowej można wyposażyć w dodatkowy wymiennik po stronie tłocznej sprężarki umożliwiający częściowy, bądź całkowity odzysk ciepła skraplania

Tryb freecoolingu (w wybranych modelach) pozwala zaś na schładzania wody (glikolu) przy niskich temperaturach zewnętrznych bez konieczności załączania sprężarek co powoduje zmniejszenie użycia energii.

Każdy model wyposażony jest standardowo w panel elektryczny i mikroprocesor sterujący nadzorujący parametry schładzanej wody (glikolu) i pracę poszczególnych podzespołów.

Copyright 2018 RB-TECH - sprzedaż, serwis klimatyzacji Warszawa